Sekcja akrobatyki KPKS "Halemba" Ruda Śląska

Historia klubu

22 października 2001 roku przy Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie powstała inicjatywa utworzenia parafialnego klubu sportowego. Komitet założycielski reprezentowany przez Adama Wodarskiego, Barbarę Lubosik i Aleksandrę Szczygieł na czele z ks. Hubertem Pasoniem złożył wizytę ks. Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi w celu poparcia tegoż przedsięwzięcia. Ks. Arcybiskup wyraził aprobatę. Od tego dnia podjęto starania, aby uzyskać prawne podstawy do rozpoczęcia działalności stowarzyszenia.

13 maja 2002 roku powstało stowarzyszenie o nazwie Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba”. Opiekę duszpasterską z rąk ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia objął ks. Hubert Pasoń. W skład zarządu KPKS „Halemba” weszli:

Prezes Adam Wodarski
V-ce Prezes: Aleksandra Szczygieł
Skarbnik: Danuta Wodarska
Sekretarz: Barbara Labusik

Utworzono cztery sekcje:

  • Siatkówki
  • Gimnastyki sportowej
  • Tenisa stołowego
  • Turystyczna

Od początku istnienia Klubu były organizowane obozy letnie i zimowe oraz półkolonie, na których młodzież doskonaliła swoje umiejętności w wybranych dyscyplinach, a także spędzała miło czas uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach i zajęciach dodatkowych.

W trakcie istnienia KPKS „Halemba” pojawiła się na krótko sekcja kolarska, zniknęły sekcje tenisa stołowego oraz turystyczna, a sekcja gimnastyki sportowej przekształciła się w akrobatykę sportową.

W obecnej chwili w klubie istnieją dwie prężnie rozwijajże się sekcje:

  • Akrobatyka Sportowa
  • Siatkówka