Danuta Wodarska  – prezes klubu.


 Katarzyna Chlebisz – trener


Dominika Bryła – trener


   Dorota Kies – trener


 Anna Mertyńczak – trener


 Karolina Wieczorek – trener


 Aleksandra Wodyk – trener


 Henryk Świerc – trener najmłodszych grup dzieci.