Sekcja akrobatyki KPKS "Halemba" Ruda Śląska


W dniu 04.04.2023r odbyło się Walne Zebranie Członków klubu KPKS „Halemba”

Dokonała się dawno zapowiadana zmiana, mianowicie ustąpiła wieloletnia Prezes Klubu Pani Danuta Wodarska. 

Wybrany został nowy Zarząd Klubu w składzie:

1)      Sławomir Szudy – Prezes

2)      Iwona Urbańska – Wiceprezes

3)      Marek Żukowski – Wiceprezes

4)      Katarzyna Chlebisz – Sekretarz

5)      Katarzyna Szudy – Skarbnik

6)      Łukasz Krawieczek – Członek Zarządu

7)      Tomasz Strejczyk – Członek Zarządu

W porządku obrad pojawiło się również głosowanie nad podwyżką składki.  

Od 1 maja 2023 składka członkowska wynosić będzie 130zł / m-c.

Serdeczne podziękowania dotychczasowemu Zarządowi za wniesiony wkład w rozwój Klubu.