Sekcja akrobatyki KPKS "Halemba" Ruda Śląska

Podczas Walnego Zebrania Klubu w dniu 23.06.2020  wybrane zostały  nowe władze Klubu. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Skład zarządu:
 • Prezes: Danuta Wodarska
 • V-ce prezes ds. Akrobatyki: Aleksandra Wodyk
 • V-ce prezes ds. Siatkówki: Adam Michna
 • Skarbnik: Bogusław Wodarski
 • Sekretarz: Katarzyna Chlebisz
 • Członkowie zarządu:
  – ds. rozwoju i wdrożeń: Dariusz Ksiniewicz
  – ds. rozwoju i spraw technicznych: Sławomir Szudy
 • Komisja Rewizyjna: Paweł Piktas
Rada Rodziców:
Statut klubu: