Sekcja akrobatyki KPKS "Halemba" Ruda Śląska

Podczas Walnego Zebrania Klubu w dniu 23.06.2020  wybrane zostały  nowe władze Klubu. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Skład zarządu:
  • Prezes: Sławomir Szudy
  • V-ce prezes ds. Akrobatyki: Iwona Urbańska
  • V-ce prezes ds. Siatkówki: Marek Żukowski
  • Skarbnik: Katarzyna Szudy
  • Sekretarz: Katarzyna Chlebisz
  • Członkowie zarządu:
    Łukasz Krawieczek
    Tomasz Strejczyk
Rada Rodziców:

Marcin Strejczyk

Statut klubu: