Sekcja akrobatyki KPKS "Halemba" Ruda Śląska

Zarząd KPKS „Halemba” na podstawie §19 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Klubu.
Termin: 25.04.2024 r. godz. 17:00
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 24
ul. Ks. P. Lexa 14 -budynek „B”
41-706 Ruda Śląska

W razie braku quorum w wyznaczonym terminie ustala się drugi termin na 25.04.2024 r. godz. 17:15.
Uchwały podjęte podczas tego Zebrania będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych stowarzyszenia.